มาตราเงินของไทย
THAI CURRENCY

Thai has its own currency: baht and satang (100 satangs = 1 baht).
Click at any number to see each type of notes and coins.

NOTES COINS
  1,000 baht 10 baht
    500 baht   5 baht
   100 baht   1 baht
      50 baht    50 satang
         20 baht     25 satang
       10 baht  

 


a 1,000 baht note

                                   Front                                                                                          Back

1000a1.jpg (12338 bytes) 1000a2.jpg (11091 bytes)

To the top of this page

 


a 500 baht note

                                    Front                                                                                      Back

500.jpg (14064 bytes) 500a.jpg (14310 bytes)

To the top of this page

 


a 100 baht note

                                    Front                                                                                       Back

100.jpg (13936 bytes) 100a.jpg (14405 bytes)

To the top of this page

 


a 50 baht note

                                    Front                                                                                Back

50.jpg (15001 bytes) 50a.jpg (14031 bytes)

To the top of this page

 


a 20 baht note

                                    Front                                                                              Back

20.jpg (13849 bytes) 20a.jpg (12661 bytes)

To the top of this page

 


a 10 baht note

                                    Front                                                                  Back

10.jpg (12216 bytes) 10a.jpg (11003 bytes)

To the top of this page

 


COINS   

Front

coineng.JPG (29811 bytes)

                                                                            

Back

coinaeng.JPG (27738 bytes)

To the top of this page


Links:


Link to other sites:

 

Last edited: 2018