นักการเมือง The Politician

newsd2.gif (3910 bytes)  เสียงโห่ร้องยิ่งดังมากขึ้น เมื่อร่างของเขินเดินดุ่มไปที่เครื่องขยายเสียง เขาผายมือมาทางประชาชน
"ศรัทธาทั้งหลายเห็นหรือยังว่าทุกคนคุยโวไปอย่างนั้นเองว่าจะ
ทำอ้ายนั่น อ้ายนี่ มันจะทำได้อย่างไร เพียงแต่พวกเราขอเงินมันยังไม่มีให้ เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเชื่อได้หรือ เราจะเลือกเขาหรือ"
เน้นเสียงดัง "คนที่มาอาสาเรานี้มีหลายยศหลายชั้นนั่นคนนั้นเป็นขุน" เขาชี้ดะ "คนต่อมานั้นเป็นหลวงอีกคนถัดไปเป็นหมอความ โน้นคนแก่จวนจะตาย
เมื่อสักครู่นี้เป็นคุณพระ คนอยู่ไกลๆแขวนเครื่องรางเต็มอกเคยเป็นนายพล ศรัทธาทั้งหลายคิดดูเอาเองว่า เราจะเลือกใครข้าเคยเป็นหัวคะ เอ้อ ข้าเคยไปบางกอก ข้าจะพรรณนาให้ฟัง หลายคนคงไม่รู้ว่า ขุน หลวงต่างๆนั่นคืออะไร ข้าจะบอกให้นะ ขุนคือคนพวกหนึ่งที่คอยเอาข้าวเอาน้ำให้เป็ด ไก่ ช้าง ม้า ข้ารู้เพราะข้าเคยไปบางกอก คนบางกอกเขาเรียกว่าให้ข้าวน้ำแก่สัตว์ของเขาว่าขุน ส่วนหลวงนั้นคือคนไม่มีทำเลเป็นหลักแหล่งแห่งที่อย่างม้าหลวงที่บ้านเรา เป็นม้าไม่มีเจ้าของใครจับไปขี่เสร็จแล้วปล่อย กินข้าวกินกล้า ชาวบ้านจะเอาโทษกับใครไม่ได้ ส่วนคุณพระข้ายังสงสัย พระอะไรไม่รู้จักบวช บางทีจะเป็นพระทุศีล"
เขาหยุดกลืนน้ำลาย "โน้นคนที่ชอบของเล่นนั่นเป็นนายพล ดูซิ เอากาบหอยกาบปูมาห้อยอกไว้รุงรัง คนอย่างนี้เรียกว่าแก่ไม่รู้จักโตชอบของเล่นเหมือนเด็ก  ส่วนคนที่หลบไปเห็นหลังไวๆนั้นเป็นหมอความคือคนชอบหาความ ถ้าไม่มีเงินให้มันเอาเข้าคุก"

 

 

The cheers became very loud as Khern firmly made his way to the microphone and spoke to the mob.

"All you faithful believers, you’ve seen for yourselves they’re a lot of wind. They’ll do everything for us, but how can they do anything when all we do is ask for money and they don’t have any to give us? When that’s the way it is, how can we believe them? His voice was emphatic.

"These guys who are running for office come from different ranks and classes. That one over there is a knight."  He pointed his finger. "The next one over there is a sir. And the one next to him is an attorney. The old one there who almost died a minute ago is a noble. That one there who’s hung a lot of magic charms on his chest is a general. All you faithful, decide for yourselves who you are going to elect. Now I used to be a canva---canvasser, I mean I used to go to Bangkok. Now I’ll tell you something. A lot of you probably don’t know what a knight, a sir, and a sir and so forth are. Well, I’ll tell you. A knight looks after horses and also sometimes feeds and waters chickens, ducks, and elephants. They do it at night. I know because I’ve been to Bangkok. A sir we ought to speak to as "Majesty", and we know the majesties are kept for our mares that don’t have any foals yet. As for this noble, I have my doubts about him. What kind of noble doesn’t wear his proper robes? Maybe he’s an insincere noble." He stopped to swallow his saliva.

That one over there who loves those toys is a general. Take a look. Pinning a row of seashells on his chest! Those people are childish. They like toys just like our children. The one who’s sneaking away, someone who likes trouble where he finds it. If you don’t give him money, you go to jail."

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |