นักการเมือง The Politician

newsd2.gif (3910 bytes) "เบาหน่อยโว้ย เอ็งนี่วอนเสียแล้ว" เขินหันไปดุเสียงขุ่น
"เขาว่าผู้แทนโตมากนี่ ใหญ่กว่าผู้ใหญ่ ใหญ่กว่ากำนัน ใหญ่กว่านายอำเภอ ใหญ่กว่าข้าหลวง และยิ่งสำคัญตรงที่ใหญ่กว่าตำรวจนี่ซี จะทำอะไรก็ได้ จะแดกเหล้า ตีหัวคน เตะกับเจ๊ก ใครจะทำไม หมู่หวดมันเฮี้ยนนัก จะได้แก้ลำซะทีวานนี้มันยังฟัดกับข้าคนละตั้ง ที่วงไพ่บ้านคุณนายหลังโรงพัก"
เขินฟังเจ้าขวานพล่ามอย่างเอาการเอางาน หัวเราะหึๆส่ายศีรษะโอนเอนเหมือนหอระฆังต้องพายุต้นหน้าฝน พึมพำเบาๆ
"อ้ายขวานมันพล่ามสู่รู้ ข้าเคยเป็นหัวคะแนนให้ข้าหลวง ข้ารู้ดีน่า คนจะเป็นผู้แทนได้ต้องเป็นคนสำคัญมีความรู้แตกฉานในเรื่องเงินทอง" เขาหยุดนิดหนึ่งเอื้มมือไปหยิบแก้วเหล้ากรอกเข้าปาก" เพียงเท่านี้คนยังเรียกว่าพวกทุศีลถ้าไม่เพราะมีเงินและเคยขู่เข็ญช่วยเจ้านายตอนเลือกตั้งป่านนี้ตำรวจมันรังแกฉิบหายแล้ว รู้ไหม" หันไปจ้องหน้าหวาน "แต่เป็นคนดีๆข้ายังเป็นไม่ได้ จะไปเป็นผู้แทนคนอื่นเขาได้อย่างไร"
 

"Easy, dammit. You’re looking for trouble," Khern turned to him irritated.

"They say these representatives are really bigshots. Bigger than village heads; bigger than county chiefs, bigger than sheriffs,  bigger than provincial governors, and most importantly, bigger than the police. Now that’s it. You can do anything. Whiskey, beat up anyone, kick the Chinese in the pants. Who could stop you? You could get even with that damn Police Sergeant Huat. Just yesterday we ran into each at the poker game at the chief’s house behind the police station."

Khern listened intently to Kwahn rave. He laughed, wagging his head like a tall bell tower moving in the first storms of the rainy season. He muttered, "This here Kwahn doesn’t know what he’s talking about. I used to be chief canvasser for the provincial governor. Now I know that anyone who gets to be a representative has to be an important person, really knowledgeable about money matters." He paused for a second to reach for his glass of whisky, then took a gulp. "Even as we are, people say we’re bad. You know, if it wasn’t because I have some money and did some bullying to help the big guys at the last election, by now the police would have done me in." He fixed his eyes on Kwahn. "I can’t even be a decent person myself, how could I represent anybody else?"

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |