ร้อยกรอง Poetry

 

                                                  กล้วยหาย Missing Bananas 

                                                  กรุุงเทพ Bangkok

feathers.gif (1878 bytes)

| Short Story | Poetry | Ramayana | Literature Mainpage | Thai Homepage |

designer: Jenjit
1998