live_courteously.jpg (47923 bytes)

ការព្យាយាមរស់នៅដោយសេចកី្ដថ្លែថ្នូរ spkr.gif (282 bytes)

  ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានហែកហួរដោយសារសង្រ្គាមនិង
ជំលោះផ្ទៃក្នុងជាច្រើនទសវត្សរ៏ដែលបានធើ្វអោយមនុស្សជា
ច្រើនបាត់បង់ជីវិតហើយក៏បានបន្សល់ទុកនូវជនពិកាជាច្រើន។
ជនពិកាភាគច្រើនបានប្រកបរបរចិព្ចឹាមជីវិតដោយការសុំទាន
ប៉ុន្គែនៅកុ្នងរូបថតនេះស្រី្គពិការរូបនេះបានជ្រើសរើសជីវិត
រស់នៅដោយ់ៃថ្លថ្នូរ ដោយការលក់សារព៌តមាន។