Listen to the passage.
Fill in the missing words.

Kaibigan, may singaw ka ba sa . Ang sakit hindi ba. Saan galing ang . Hindi pa tiyak. May nagsasabi na kulang sa o baka nasobrahan sa stress. Ngunit ang madalas na sanhi ay ang sa dila o labi. Kapag napaso ka, mo ang dila o kung may teeth braces ka, puwede kang . Marami na akong nasubukang para sa singaw pero wala itong epekto sa akin. Huwag po lagyan ng at suka.